Codemenin 3 kovinta hittiä! Etsimme nyt Full Stack -kehittäjää joukkoomme

Yrityskohtainen työehtosopimus yritysperheellemme

Q-Factory Oy:n ja Codemen Oy:n muodostama yritysperheemme on solminut kesäkuussa 2023 yrityskohtaisen työehtosopimuksen (TES) Tietoala ry:n ja YTN ry:n kanssa. Työehtosopimusta sovelletaan myös muissa yritysperheemme yhtiöissä jotka ovat siihen liittyneet.

”Olimme harkinneet yrityskohtaista sopimista jo 2021. Sopimalla työehdoista paikallisesti haluamme varmistaa työehtojen osuvuuden juuri meidän tapaamme työskennellä ja sen, että pystymme yhdessä päivittämään työehtoja”, toteaa Q-Factory Oy:n toimitusjohtaja Misa Ahola.

Työehtosopimuksen neuvottelemista helpotti Teknologiateollisuuden TES-kone sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen asiantuntijatuki. Codemen ja Q-Factory kiittävät kaikkia valmisteluun ja neuvotteluun osallistuneita tahoja hyvästä yhteistyöstä ja yhteishengestä.

“Neuvotteluprosessi oli avoin ja hyvähenkinen. Taustatyötä oli tehty yrityksen sisällä ja henkilöstöä edusti kokeneet työntekijät, joten meille liiton edustajille tämä oli helppoa.”, totesi neuvotteluihin osallistunut YTN:n ja Tietoalan neuvottelija Minna Anttonen.

Työehtosopimuksestamme tuli halutusti sekä ketterä että ymmärrettävä. Sopimus on valtakunnallisia työehtosopimuksia ytimekkäämpi ja vain noin 10 sivua pitkä. Tarkensimme aiemmin työntekijöitä ja HR-tiimiämme askarruttaneita kohtia ja säilyttämään sopimuksessa olennaiset asiat ymmärrettävässä ja meille räätälöidyssä muodossa. Sopimuksen neuvotteluprosessissa nousi esiin myös muita asioita ja
prosesseja, joita pystyimme tarkentamaan ja kehittämään.

”Työehdoista sopiminen on prosessi, ei projekti. Toivomme, että hyvin alkanut vuoropuhelu jatkuu ja työehtosopimuksemme kehittyy tarpeen mukaan tulevaisuudessa”, kertoo yritysperheen HR-asioista vastaava Jaakko Hannuksela.

Työehtosopimus Codemen