Codemenin 3 kovinta hittiä! Etsimme nyt Full Stack -kehittäjää joukkoomme

Kulttuuri

Kulttuurimme ytimessä ovat ihmiset. Haluamme jatkuvasti kehittyä ollaksemme jatkossakin kehuttu yhteistyökumppani ja loistava työnantaja huippuasiantuntijoillemme.

Avoimuus

Olemme avoimesti itsevarma ja -ajatteleva yritys. Toimimme ketterästi ja hyödynnämme parviälyn voimaa. Avoin ilmapiiri ja luottamus kannustavat innovointiin ja ideoiden jakamiseen. Onnistumisista iloitseminen on luonnollinen osa työarkeamme. 

Joustavuus

Arvostamme mutkatonta kanssakäymistä henkilöstömme kesken. Yrityksemme sopeutuu ketterästi muutoksiin ja huomioi henkilöstön tarpeet. Joustamme silloin kun tilanne sitä vaatii.​

Asiakaslähtöisyys

Kartoitamme asiakkaan tarpeet ja haemme niihin ratkaisuja, jotka palvelevat parhaiten. Ymmärrämme minkälaista teknologiaosaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Näemme haasteet mahdollisuuksina ja panostamme ratkaisukeskeisyyteen.

Yhteisöllisyys

Työyhteisönä kannustamme toisiamme onnistumaan ja olemme aktiivisesti kiinnostuneita yrityskulttuurimme vahvistamisesta. Järjestämme säännöllisesti yhteisiä kohtaamisia esimerkiksi aamupalatilaisuuksien ja tiimilounaiden muodossa.

Rakennamme yhteiskunnallisesti merkittävää digitalisaatiota

Tule osaksi kulttuuriamme!

Asiantuntijat organisaation ytimessä

Organisaatiokulttuurimme on rento ja salliva: saat olla juuri sellainen kuin olet!

Työnantajana meille on tärkeää, että jokainen työyhteisön jäsen on tasavertainen ja saa osakseen oikeudenmukaista kohtelua. Oikeutusta syrjinnälle tai suosinnalle ei ole. Työyhteisössä jokaisella jäsenellä on mahdollisuus tuoda ääneensä kuuluviin. Työkavereitamme on kehuttu harvinaisen mukaviksi! 

Työntekijämme ovat tärkeä osa yrityskulttuuriamme ja jokainen heistä saa vaikuttaa sen kehittymiseen. 

Matalan hierarkian yrityksenä asioiden eteenpäin vieminen on meille tärkeämpää kuin se, millä tavalla tai tyylillä ne ratkaistaan.

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

Työelämän ja vapaa-ajan tasapainottaminen on tärkeää. Vapaa-aika luo puitteet luovaan ja tilavaan ajatteluun. Innovatiivisuudesta kumpuaa luovan ajattelun tuotoksia.

Työnantajana meille on tärkeää, että työ joustaa tarvittaessa – kun työntekijän elämä sitä vaatii.

Sisällöltään merkitykselliset työtehtävät ja mahdollisuus ohjautua työtehtävissä eteenpäin ovat painokkaita muuttujia työntekijän näkökulmasta. Työnantajana meille on tärkeää, että jokainen työntekijä saa mahdollisuuden näyttää omaa osaamistaan ja näin tuottaa tietopääomaa – myös yrityksen käyttöön.

Työ- ja toimintatavat

Haluamme tarjota henkilöstöllemme avoimen työkulttuurin, jonka ytimessä on itseohjautuvuuteen kannustaminen.

Tiiminvetäjän ja kollegoiden tuki on aina saatavilla ja yhdessä haluamme kannustaa toisiamme innovatiiviseen ajatteluun.

Suhtaudumme uusiin toimintatapoihin positiivisesti ja uskallamme altistua uudelle – oli uusi sitten yksittäinen ja työskentelyämme tehostava toiminta tai isompi kokonaisuus, jossa vaikutamme kehittävästi koko yrityksen toimintaan.

First Whistle vastuullisen kulttuurimme edistäjänä

Olemme yrityksenä sitoutuneet toimimaan rehellisesti ja vastuullisesti oikein. Avoimuus on yksi tärkeimmistä arvoistamme, joka ohjaa yrityskulttuuriamme.

Edistääksemme avointa ja vastuullista toimintaa, olemme ottaneet käyttöön EU:n whistleblowing-direktiivin mukaisen First Whistle -ilmoituskanavan. Kanava on käytössä sekä yrityksemme henkilöstölle että sidosryhmillemme. Ilmoituskanavan avulla saamme mahdollisuuden puuttua havaittuihin epäkohtiin ja kehittää toimintaamme.

Kaikki ilmoituskanavan kautta tulleet ilmoitukset ovat anonyymejä ja käsitellään luottamuksellisesti.

Tutustu yritysperheemme tarinoihin

Etsimme uusia työkavereita

Hae osaksi työyhteisöämme mukavaa työyhteisöämme!