Codemenin 3 kovinta hittiä! Etsimme nyt Full Stack -kehittäjää joukkoomme

Jo kaksi vuosikymmentä oikean tiedon asialla – Case TPI Control Oy

Vuonna 2020 LVIA-teknisten kiinteistöpalvelujen suunnittelusta, seurannasta ja toimenpiteistä vastaava yritys TPI Control Oy oli haasteen edessä. Tahtotilana oli löytää monitasoinen ja älykäs ohjelmistoratkaisu, joka palvelisi asiakkaiden kasvanutta tietotarvetta ja tehostaisi palveluita entisestään.

 
Asiakkaille tarjottavista ominaisuuksista ei haluttu joustaa piiruakaan

Yrityksen päällimmäisenä tavoitteena oli löytää tuotteiden, palvelujen ja mittaustulosten muodostama kokonaisuus, joka tukee LVIA-järjestelmiä sekä niiden huoltamista ja ylläpitoa talotekniset prosessit huomioiden. Ennen kaikkea sen tulisi olla mahdollisimman toimiva ratkaisu myös asiakkaiden kannalta, joten yritys ei halunnut joustaa asiakkaille tarjottavista ominaisuuksista piiruakaan. Markkinoilta ei kuitenkaan löytynyt valmista ohjelmistokokonaisuutta, jonka keskiössä olisivat puhtaasti kiinteistö ja sen järjestelmät.”Päätimmekin lopulta jatkokehittää omaa, vuodesta 2014 lähtien käytössä ollutta TOPI-toiminnanohjausjärjestelmäämme yhteistyössä Codemenin kanssa”, TPI Control Oy:n talous- ja teknologiajohtaja Juri Paavilainen kertoo.

 
Täsmällinen tieto kaiken pohjalla

”Olemme ottaneet tehtäväksemme poistaa kaikki epämääräisyys ja arvailu kiinteistön LVIA-järjestelmien tilasta. Olosuhdeselvitystemme selkeät raportit ja tekemämme kunnostustyöt varmistavat, että kiinteistö pysyy kunnossa ja niin kiinteistön omistajat, ylläpitäjät kuin käyttäjätkin voivat hyvin”, Paavilainen kertoo.

Käytännössä yritys aloittaa projektin kiinteistön kartoituksella, jonka perusteella tiedetään, mitä kaikkea on laitettava kuntoon.

Tyypillisesti asiakasympäristö on haastava, koska yhteistyötä kiinteistöjen suhteen tehdään monen eri toimijan kanssa. Omistajan lisäksi pitää ottaa huomioon myös kiinteistöpäällikön sekä esimerkiksi paikallisen huoltoyhtiön näkemykset.

Noin 40 henkilöä työllistävän yrityksen asiakasluottamus koostuu yli 3000 huolletusta kiinteistöstä ja yli 13000 huolletusta LVIA-järjestelmästä. TPI Controlin asiakkaat toimivat laajasti ympäri Suomea – suurin asiakaskeskittymä sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja Tampereen läheisyydessä.

 
Lujittunut yhteistyö tekee asioiden hoitamisesta helppoa

Edellisen toimijan kanssa päättynyt yhteistyö käynnisti selvitystyön löytää erilaisia vaihtoehtoja ERP:n rakentamiseen.

”Codemen tuli tuolloin vastaan ja yhdessä mietimme, kuinka lähteä liikenteeseen. Kyseessä oli varsin mittava projekti, joten halusimme teettää alkuun ns. koeprojektin kenttäkuittaussovelluksesta. Koeprojekti meni erinomaisen hyvin ja tässä sitä ollaan, edelleen tyytyväisenä”, Paavilainen toteaa.

Ensimmäisen projektivaiheen jälkeen yrityksessä esille nousi taas uusia tarpeita, ja Codemenin antamat vahvat näytöt edelliseltä kerralta saivat yrityksen kääntymään tutun toimijan puoleen.

”Käytössämme oli muutamia eri kehittäjiä ERP:n parissa, joista jokainen vastasi tietystä asiasta kehitystyössä. Toiveenamme oli kuitenkin se, että yksi ja sama henkilö hallitsisi isomman kokonaisuuden tekemisestä. Kuin tilauksesta Codemeniltä löytyi pyyntömme mukainen henkilö”, Paavilainen sanoo.

Myös Codemenin myynnistä ja asiakkuuksista vastaava johtaja Tero Lähteenmäki iloitsee hyvin sujuvasta yhteistyöstä.

”Kun oikea tekijä ja projekti kohtaavat, onhan se todella hienoa. Tässä projektissa osuma oli täysi napakymppi”, Lähteenmäki kertoo tyytyväisenä.Monivuotisen ja sujuvan yhteistyön lisäksi Paavilainen nostaa esille Codemenin ainutlaatuisen ja laajan osaajaverkoston, josta löytyy tekijöitä hyvin moninaisiin IT-osaajatarpeisiin.”Vuosien varrella olen tutustunut myös Codemenin järjestämissä seminaareissa ja muissa tapahtumissa muihin Codemen-verkostoon kuuluviin yrityksiin. On tärkeää saada vaihtaa ajatuksia muiden vastaavien toimijoiden kanssa”, Paavilainen sanoo.

 
Nälkä kasvaa syödessä

Isojen projektien kohdalla nälkä kasvaa syödessä. Joskus tuntuu, että projekti ei etene, ja sitten yht´äkkiä kaikki onkin valmista.

”Se on mahtava tunne, kun tulee ”tipping point” ja kaikki onkin tehty valmiiksi melkein saman tien, kun palaset ovat alkaneet loksahdella paikoilleen. Toki myös yrityksen sisällä on itse opittu paljon, kuinka kehitysprosessi toimii ja tikettejä läpikäymällä on saatu lisää tietämystä, mitä datalla tehdään ja kuinka tietoa tallennetaan ja hyödynnetään.”
, Paavilainen sanoo.

Aikataulu on monen projektin haaste, samoin kuin projektin laajuus. Paavilainen näkee erittäin tärkeänä Codemenin asiantuntijan roolin myös tässä suhteessa.

”Voimme yhdessä pohtia, kuinka isoja tietyt vaiheet ovat tehdä ja mitkä tehdään ensin, mitkä vasta seuraavassa vaiheessa”, hän kommentoi.

Sillä ei ole loppujen lopuksi merkitystä, mistä käsin työtä tehdään

Codemenin asiantuntijasta on tullut luontevasti osa kehitystiimiä. Projektissa mukana oleva henkilö tekee työt pääsääntöisesti Codemenin Ylivieskan toimipisteestä käsin. Aluksi asiakasta mietitytti, voiko se hankaloittaa projektin kulkua.

”Ei ole kyllä vaikuttanut millään tavalla. Tämä on sujunut todella hyvin kaikin puolin. Se on loppujen lopuksi sama, missä tekijä istuu, kunhan hommat hoituvat sujuvasti”, hän sanoo.

”Toiveenamme oli, että yksi ja sama henkilö hallitsisi isomman kokonaisuuden tekemisestä. Kuin tilauksesta Codemeniltä löytyi pyyntömme mukainen henkilö”

Juri Paavilainen,
talous- ja teknologiajohtaja
TPI Control Oy