Kuvassa: Yhteistyötä tekevien henkilöiden kättely

Hyvän suunnitteluprojektin tunnusmerkit

Millainen on hyvä suunnitteluprojekti? Kysymykseen ei ole olemassa yhtä, selkeää vastausta, mutta ohessa TOP-5 syytä onnistuneeseen UX-projektiin.

1. Ihmislähtöisyys

2. Yhdessä tekeminen

3. Fokus

4. Protoilu

5. Läsnäolo

 

1. Ihmislähtöisyys

Tunne palvelun käyttäjä ja hänen tarpeensa. Suunnittelutyön alussa on yleensä jokin suunnitteluongelma, jota lähdetään ratkaisemaan. Käyttäjäkeskeisessä suunnittelutyössä tarvitaan tietoa käyttäjistä, heidän toiveistaan ja miten he tekevät asiat nyt ja miten heitä voisi auttaa tekemään asioita tulevaisuudessa entistä paremmin. Mikäli palvelun käyttäjien tarpeita ei pystytä heti määrittämään, ne voi saada selville esimerkiksi tarkkailemalla toimintaa paikan päällä.

2. Yhdessä tekeminen

Hyvä yhteistyö palvelun toteuttajien, asiakkaan ja käyttäjän kanssa on suunnittelutyön kannalta tärkeää, sillä hyvät keskusteluyhteydet helpottavat ongelman ymmärtämisessä ja ratkaisemisessa. Yhteistyö auttaa suunnittelemaan ratkaisuja, joissa kaikki vaatimukset on huomioitu.

3. Fokus

Kun käyttäjät pääsevät näkemään ja kokemaan kuinka palvelu tulisi toimimaan, vaatimukset voivat hieman muuttua alun perin asetetuista. Pienet muutokset suunnittelun alkuvaiheessa kuuluvat suunnittelutyöhön luonteeseen, mutta merkittäviä muutoksia ei tässä vaiheessa enää kannata tehdä.

4. Protoilu

Käyttäjien osallistaminen suunnitteluun on palvelun käytettävyyden kannalta tärkeää. Tätä vaihetta voi kutsua monilla eri nimillä, mutta kaikenlainen protoilu, testaaminen, kokeileminen ja klikkailu on kaikista halvin tapa tehdä hyvä ja käyttäjien vaatimuksia vastaava tuote.

5. Läsnäolo

Suunnittelija on läsnä koko tuotekehitysvaiheen ajan ja suunnittelijan työ päättyy vasta, kun toteutus on valmis, sillä toteutuksen aikana voi tulla tilanteita, jotka vaativat suunnitelmien muuttamista ja käyttäjien palautteen keräämistä. Iteratiivinen suunnittelu, käyttäjien ja palvelun toteuttajien pitäminen ajan tasalla siitä mitä suunnittelussa tapahtuu luo hyvän pohjan ilahduttaville palveluille.

 

Niilo Alfthan Chief Design Officer

Helena Tokkonen Senior UX Consultant

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn