Kuvassa: Takaraivo joka tuijottaa valkotaulua

Ihmisten johtaminen ketterässä projektissa – Lessons learned

Johtajuus on kyky käyttää johdettavien kapasiteettia mahdollisimman tehokkaasti tavoitteen saavuttamiseksi. Johtamisen avulla ryhmä ihmisiä toimii paremmin ja tehokkaammin kuin ilman johtamista. Johtamistyylejä on tunnistettu kymmenittäin ja parhaat johtajat osaavat käyttää erilaisia johtamistyylejä riippuen siitä, millaista ryhmää, henkilöä, tehtävää tai työtä johdetaan.

Suuri osa projektinjohdon ajasta kuluu ihmisten johtamiseen. Haastavaksi ihmisten johtamisen tekee se, että erilaisissa projekteissa, projektin eri vaiheissa ja tilanteissa, on käytettävä erilaisia johtamistyylejä.

Esimerkiksi asiantuntijaorganisaation johtamiseen sopii hyvin transformationaalinen johtamistyyli, jossa luodaan strategiaa ryhmän suorituskyvyn ja onnistumisten parantamiseksi eri keinoin. Toisaalta huonona pidetty transaktionaalinen johtaminen toimii työssä, jossa on tärkeä noudattaa tiettyjä ennalta määrättyjä prosesseja ja työtapoja, joista poikkeamia ei saa olla.

Ketterässä projektissa projektityön tekevät tyypillisesti itseohjautuvat tiimit. Itseohjautuvuus ei tarkoita kuitenkaan sitä, ettei tiimiä tarvitse johtaa. Tiimi ei saa tehdä mitä haluaa, vaan tiimille annetaan tavoitteet ja rajoitteet, joiden puitteissa se suunnittelee työnsä ja tekee siihen liittyvät päätökset. Itseohjautuvaa tiimiä on johdettava, mutta johtamisen menetelmät ovat erilaisia kuin perinteiset johtamisen menetelmät. Itseohjautuvaa tiimiä johtaa palvelija-johtaja. Palvelija-johtaja poistaa työn tekemisen esteet ja hidasteet ja varmistaa, että tiimillä on parhaat mahdolliset edellytykset työnsä tekemiseen.

Itseohjautuvan tiimin johtaminen on epäsuoraa ja hienovaraista. Siihen kuuluu mm. tiimin toimivuuden, tehokkuuden ja päätöksentekokyvyn tarkkailu. Mikäli tiimin toiminnassa on parantamisen varaa, siihen on puututtava. Toimenpiteitä voivat olla tiimin rajojen muuttaminen, tiimin kokoonpanon muuttaminen tai vaikkapa päätöksentekomallin muuttaminen. Kiellettyjä toimenpiteitä ovat tiimin käskyttäminen ja tiimin päätöksiin puuttuminen.

Alla olevan taulukon vasen sarake kuvaa sitä, millaista ihmisten johtaminen projekteissa on perinteisesti ollut. Oikeanpuolinen sarake edustaa niitä asioita, mitkä on havaittu hyväksi ketterissä projekteissa. Projektimaailma ei ole kuitenkaan mustavalkoinen ja molemmilla sarakkeilla on arvonsa. Mutta mitä enemmän johtaminen siirtyy oikean sarakkeen puolelle, sitä parempi.

Hyvällä johtamisella ihmisistä tulee motivoituneita työntekijöitä, jotka löytävät tarkoituksen työstään, joille työ on intohimo. Huonolla johtamisella työntekijöistä tulee rivityöntekijöitä, joille ainoa motiivi työssä on palkka.

Plan-drivenAgile
ManagementLeadership
Command – controlEmpower – Serve
Control changesMaintain vision
Push peopleDevelop people
CoordinationCollaboration
Ensure success of planEnsure success of team
Delegation of responsibilityAdoption of responsibility
ConvinceInspire
SellListen
TellCo-create
JobPassion

Kirjoittaja Hannu Blomqvist työskentelee Codemenilla Program Manager-tehtävässä. Hannulla on yli 20 vuoden käytännön kokemus projektien ja ohjelmien johtamisesta. Hän on johtanut laajoja kansainvälisiä hankkeita ja ohjelmia, joilla on ollut useita osapuolia useasta yrityksestä ja monesta kansallisuudesta. Hän tuntee hyvin sekä projektijohtamisen perinteiset että ketterät menetelmät. Hannu on kokenut projektinhallinta-alan kouluttaja ja puhuja kansallisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa ja on luennoinut myös Aalto-Yliopistossa.