Caleo – Codemenin kehittämä tuote

Caleo on Codemenin kehittämä tuote asiantuntijapalveluiden tarjoajille ja ostajille. Codemenille ja sen kumppaneille Caleo on kuitenkin paljon enemmän. Tässä blogissa käymme tarkemmin läpi, miten Codemen hyödyntää Caleota omassa liiketoiminnassaan.

Caleo syntyi tarpeesta yhdistää asiantuntijat ja asiakkaiden toimeksiannot

Yleensä kasvavien operatiivisten resursointitoimien arkinen pyörittäminen alkaa vaatimaan automaatioita ja tarpeeseen rakennettuja työkaluja. Usein asiantuntijoiden ja toimeksiantojen yhdistäminen tapahtuu muistinvaraisesti. Kun bisnes kasvaa ja muistinvarassa toimiminen alkaa hidastaa kasvua, ovat apuvälineet tervetulleita. Alusta asti oli selvää, että puhtaasti konsultointibisnekselle olennainen ratkaisu puuttui: Miten saadaan asiantuntijoiden osaaminen ja asiakkaiden toimeksiannot kohtaamaan? Oli asiantuntijat sitten omilla palkkalistoilla, freelancereina tai kumppaniemme asiantuntijoita on osaamisen kohtauttaminen jokaisessa tapauksessa suuri haaste, jota Codemen lähti Caleolla ratkaisemaan.

Caleon ensimmäiset tuotekehitykselliset MVP-iteroinnit ja pilotit alkoivat jo vuosia sitten ja idea Caleosta alkoi jalostumaan. Caleo jalostui tarpeesta saada yhtenäiset ylläpidettävät ja helposti hallinnoitavat CV:t asiantuntijaliiketoimintaan sekä tarpeesta päästä eroon resursointiexceleistä ja  sekalaisen asiantuntijaliiketoimintatiedon hallinnasta. Nykyinen Caleo syntyikin tarpeesta rakentaa modulaarinen yhdistelmäratkaisu asiantuntijaliiketoimintaan, Codemenille, Codemenin kumppaniyrityksille, freelancereille ja asiantuntijapalveluiden ostajille.

Ytimessä osaaminen

Caleon ytimessä on osaamisen hallinta ja -löytäminen. Kaikki Caleossa rakentuu osaamisen hallinnan ja -löytämisen päälle. Oli kyseessä sitten tarve löytää sopiva asiantuntija toimeksiantoon tai tarve löytää sopiva toimeksianto vapautuvalle asiantuntijalle, osaaminen nousee keskiöön. Codemenin hallinto, myynti, tiimienvetäjät ja asiantuntijat ovat kaikki tiiviisti mukana Caleon käytössä. Caleo onkin Codemenin myynnin kriittinen työkalu oikean osaamisen löytämiseen ja henkilöstön resursoinnin hallintaan. Hallinnolle Caleo tuottaa reaaliaikaisia raportteja osaamisesta yritys- ja tiimikohtaisesti sekä tarjoaa tiiminvetäjille mahdollisuuden nähdä koostettuna yhteenvetona tiiminsä tilanteen. Osaamisen ylläpidettävyyteen Caleo tarjoaa ratkaisuja, jotka toimivat niin myynnille kuin asiantuntijoille.

Codemenin liiketoiminnan ytimessä on kyky löytää sopivia asiantuntijoita asiakkaiden tarpeisiin. Caleo tarjoaa helpon ja vaivattoman kyvykkyyden tehdä asiantuntija- ja toimeksiantohakuja. Codemenin vastuuhenkilöt saavat nopeasti tiedon sopivista asiantuntijoista ja saatavuuksista suoraan Caleosta, mikä mahdollistaa nopeat tilannepäivitykset sopivaa osaamista kaipaaville asiakkaille.

Codemenin liiketoiminnan tehostamisessa Caleo tarjoaa tehokkuutta Codemenin oman henkilöstön osaamisen yhdistämisen sopivien projektien kanssa sekä Codemenin kumppaniverkoston operatiiviseen toimintaan toimeksiantojen yhdistämsiessä, että Codemenin asiakkaiden tarpeiden hallinnassa.

Yhdistä asiantuntijat projekteihin paremmin, myy tehokkaammin ja hallitse tietoa

Codemenin oman henkilöstön osaamisen hallintaan käytetty Caleo tarjoaa asiantuntijamyynnille kyvykkyydet nopeaan sopivuuden kartoittamiseen asiantuntija tai projektikohtaisesti. Caleon avulla sopivien toimeksiantojen kohtauttamisessa otetaan vaivattomasti mukaan asiantuntijan toiveet, kehittymisen suuntaus ja kiinnostuksenkohteet. Asiantuntijaprofiilien kunnon, oikeellisuuden ja pääsyoikeuksien hallinta ovat päivittäisessä käytössä koko organisaation tasolla. Päivitettyjen ja oikeellisten tietojen perusteella sopivuuden tarkkuus kasvaa ja nopeuttaa asiantuntijaliiketoiminnan kasvattamista.

Järjestelmän tehtävä on koostaa, jalostaa ja selkeyttää asiantuntijabisneksen tietoa. Caleossa asiantuntijoihin linkitetty osaamis- ja resursointitieto mahdollistavat raporttien ja dashboardien koostamisen sekä liiketoiminnan tarkemman kokonaisvaltaisen seuraamisen. Erinäköiset CV:t ja niiden aiheuttama sekasorto ei ole Caleossa läsnä. Caleo generoi asiantuntijakohtaiset CV:t järjestelmän rakenteellisen tiedon perusteella Codemenin myynnin ja kumppanien yhdessä sparratun CV-pohjan perusteella. Myyntivalmiit CV:t onkin yksi Caleon keskeisimpiä etuja.

Caleo tarjoaa kasvua ja mahdollisuuksia

Codemen on Suomen parhaiden ohjelmistokehityksen, konsultoinnin sekä projektihallinnan ammattilaisten ja yritysten verkosto. Codemen tarjoaa verkostossa oleville yrityksille mahdollisuuden päästä tekemään ohjelmistokehitystä huippuluokan projekteissa Caleon avulla. Niin pitkäaikaiset kuin uudetkin kumppanit kykenevät saamaan passiivisesti liidejä suoraan Caleon kautta, selaamaan Codemenin aktiivisia toimeksiantoja ja yhdistämään sekä omat, että Codemenin toimeksiannot suoraan omiin asiantuntijoihin osaamisen ja saatavuuden perusteella.

Caleon avulla Codemen tukee kumppaniverkostonsa kasvua tarjoamalla Caleon myös kumppaneiden käyttöön. Konsultointibisneksen kehittämiseen rakennettu Caleo on täsmäratkaisu kasvuun.

Tutustu tarkemmin Codemenin verkostoon 
Tutustu Caleoon ja sen ominaisuuksiin

Joonas Heinonen

Joonas Heinonen

Head of Product Development
+358 45 7730 5552

joonas.heinonen@codemen.fi