Kuvassa: Kaupunki, koodia ja tabletti

Älykkään digitalisaation murros

Maailmanhistoriaan on kirjattu kolme teollista vallankumousta. Ensimmäinen alkoi höyrykoneen keksimisestä, toinen polttomoottorien myötä ja kolmantena vallankumouksen aaltona pidetään suorittavan työn siirtymistä Aasiaan. Digitalisaation murroksen myötä olemme neljännen vallankumouksen kynnyksellä, kun tekoäly ja robotisaatio muokkaavat lähitulevaisuudessa työtapoja, toimialoja ja yrityksiä.

Energiayhtiö Fortum on päättänyt hyödyntää digitalisaation murrosta kehittämällä uusia liiketoimintamalleja. Fortum onkin muodostanut oman ”digitalisaation sateenvarjonsa” alle uuden bisnesteknologian yksikön.

IT:ssä piilee nykyaikaisen liiketoiminnan pohja, joten emme voi pitää teknologiaa omassa poterossaan, erillään muusta toiminnasta, alleviivaa AI & RPA Summit 2019 -tapahtumassa puhunut Kristiina Söderholm.

Käytännön kokeilla kohti älykästä energiataloutta

Fortumin missiona on yhdessä asiakkaiden ja yhteiskunnan kanssa edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa ja energiantuotantoa uudistamalla energiajärjestelmää, parantamalla resurssitehokkuutta ja tarjoamalla älykkäitä ratkaisuja.

Testaamme uusia innovaatioita ensin pilottiprojekteissa, joihin löytyy aina halukkaita yhteistyökumppaneita. Ongelmaksi muodostuukin yleensä toimivan ratkaisun skaalaus, Söderholm taustoittaa.

Virtuaaliakku Spring on erinomainen esimerkki tekoälyn mahdollisuuksista. Virtuaaliakku tasapainottaa energiajärjestelmää hyödyntämällä asiakkaiden käyttämätöntä kapasiteettia.

Käytännössä Virtuaaliakku toimii esimerkiksi siten, että kun sähköverkko vaatii enemmän energiaa, ei tarvitse aktivoida kokonaista voimalaitosta, vaan järjestelmään kytketyt lämminvesivaraajat pudotetaan pois päältä verkon kuormituksen alentamiseksi. Varaajassa riittää kyllä lämmintä vettä eikä asiakas edes huomaa toimenpidettä.

Reaaliaikaisen mittausjärjestelmän ja koneoppivan tekoälyohjauksen ansiosta kaikki tapahtuu automaattisesti.

Fortum SmartLiving on palvelu lämmityksen optimointiin.

Huoneistokohtainen lämpötilamittaus toimii pohjana tekoälyn avulla toteutettavalle itseohjautuvalle lämmityksensäädölle. Mittarit mittaavat asunnon lämpötilaa ja ilmankosteutta huomioiden myös sääennusteen. Näiden tietojen pohjalta ja asumismukavuus huomioiden järjestelmä säätää lämmitystä automaattisesti.

Esimerkiksi pakkasyön lähestyessä järjestelmä osaa ennakoida kasvavan lämmitystarpeen ja vastaavasti ilman lämmetessä lattialämmitys ei hehku turhaan. Sähkönkulutuksessa voidaan ottaa myös huomioon sähköpörssin hinnoittelu ja ohjata kulutusta halvemmille ajanjaksoille.

Automaatiosta arkipäivää

Tekoälyn käyttöönoton yhtenä tavoitteena Fortumilla on vähentää työtehtävissä toistuvia toimenpiteitä automatisoimalla niitä. Esimerkiksi voimalaitosten normaalikäytössä ilmenee vähäisiä häiriötilanteita, joiden ratkaisumallit on mahdollista opettaa tekoälylle.

Fortum seuraa myös erityisellä tarkkuudella lumi- ja vesitilannetta, sillä vedestä tehdään energiaa, joka on koko liiketoiminnan kulmakivi. Niinpä etenkin keväisin vedenpintaa nostavia sulamisvesiä seurataan tarkasti.

Ruotsissa tuomme julkiseksi vesivoimalaitosten mittaamaa vedenpinnan korkeusdataa, jotta tulva-alueilla asuvat ihmiset osaisivat ajoissa varautua tilanteeseen. Tekoälyn avulla pystymme jatkossa analytiikan avulla ennakoimaan tulvariskiä ja automatisoimaan ilmoitukset ihmisille.

Tekoälyn hyödyntämisellä on rajattomat mahdollisuudet, mutta oikeiden kohteiden etsiminen ja ratkaisujen toimivuuden testaus on sekä aikaa vievää että resursseja kuluttavaa. Etenkin laajalle skaalattavat ratkaisut ovat kiven alla.

Etsimme kuitenkin jatkuvasti uusia keinoja ja toimivat energiaratkaisut pyrimme jalkauttamaan ihmisten ja ilmaston eduksi.